foto1
Jezioro Lachotka
foto1
Jezioro Dąb
foto1
Jezioro Krapsko Długie
foto1
Jezioro Krąpsko Małe
foto1
Jezioro Żwirkowe
Witam na stronie

Noteć (niem. Netze) – rzeka o długości 391 km w północno-zachodniej Polsce.
Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km². Jest to siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza - rzeka Polski. Noteć jest jedną z największych pod względem długości rzek w Polsce.

Pradolina Noteci w okolicach miejscowości Ujście cechuje się wysokiej jakości walorami środowiska związanych z obecnością rozległych i malowniczych łąk, pastwisk i zarośli, jednocześnie z ciekawą, dobrze widoczną strefą graniczną między lasami, polami uprawnymi, łąkami i obszarami zabudowanymi.

Czytaj więcej...

Początek Piławy stanowi strumyk wypływający z podmokłej okolicy w niewielkiej odległości od zachodniego krańca Jeziora Komorze. Górny bieg rzeki różni się zasadniczo w charakterze od środkowej i dolnej jej części. W swoim początkowym odcinku Piława przepływa przez ciąg większych i mniejszych jezior, w większości otoczonych lasami. Obszar bardzo malowniczych i interesujących z przyrodniczego punktu widzenia moczarów i bagien.Strefa jezior kończy się na Zalewach Nadarzyckich.

Czytaj więcej...

Głomia (nim. Glumia) – rzeka w północno-zachodniej Polsce, lewy dopływ Gwdy o długości 51,8 km i powierzchni dorzecza 570 km².
Rzeka wypływa ze źródeł koło wsi Głomsk, płynie przez Jezioro Głomskie oraz miejskie w Złotowie a do Gwdy uchodzi we wsi Dobrzyca.
Fragment rzeki od Złotowa do Krajenki biegnie wśród pól i łąk, lecz niezwykłego uroku dodają mu bujnie zadrzewione i zakrzewione, na przeważającej długość, brzegi.
W przeszłości Głomia napędzała liczne młyny, których budynki dobrze zachowały się między innymi w Błękwidzie i Krajence, Skórce oraz Dobrzycy .
Głomia niegdyś obfitująca w ryby wielu gatunków dziś jest już tylko wspomnieniem.

Czytaj więcej...

Dobrzyca – rzeka dorzecza Warty długości ok. 60 km , prawy dopływ Piławy . Wypływa na wschód od Czaplinka i płynie w kierunku południowo-wschodnim.
Po minięciu wsi Motarzewo przepływa przez niewielkie jezioro Machliny Wielkie i dalej płynąc w kierunku południowym mija miejscowości: Nowa Wieś, Golce, Wiesiółka, Tarnowo . W okolicach Wałcza przyjmuje swoje dopływy: Kłębowiankę i Piławkę. Do Piławy wpada niedaleko wsi Zabrodzie .
Dobrzyca jest rzeką o charakterze górskim. Płynie właściwie stale w lesie, od czasu do czasu brzeg lasu oddala się od niej, jednak nieznacznie.
Brzegi na odcinku od Golc do Ostrowca wznoszą się nawet kilkanaście metrów nad linię wody, a w starorzeczu rosną pomnikowe wiekowe Dęby.

Czytaj więcej...

Rzeka Płytnica jest prawym dopływem Gwdy. Długość rzeki 59 km. Żródła jej znajdują się w pobliżu osady Łabędź. W górnym biegu przepływa przez siedem malowniczych jezior, ułożonych południkowo, są to w kolejności: Kopiel, bez nazwy, Dzicze, Rymierowo (Rymierzewo), Przelęg i Kniewo. W jej środkowym biegu, pomiędzy jeziorem Kniewo a wsią Sypniewo płynie w przeważającej części przez lasy, towarzyszą one Płatnicy do jej ujścia do Gwdy, do której wpada 1km na południe od wsi Płytnica. Zasila ja wiele strumieni i mniejszych rzeczek.

Na opisywanym odcinku tę piaszczystą rzeczkę można właściwie nazwać strumieniem. Gdzieniegdzie czerwieni się od darniowej rudy, ale jest czysta i przezroczysta.

Czytaj więcej...

Ruda (niem. Lachotkafließ) – rzeka w północno-zachodniej Polsce, blisko wsi Stara Łubianka, powiat pilski. Prawy dopływ Gwdy .
Początek swój bierze od jeziora Lachotka .

Płynie w kierunku południowo-wschodnim przez stawy hodowlane w osadzie Czaplino i dalej na południe przez Zalew Koszycki do miasta Piła , gdzie kończy swój bieg i wpływa do rzeki Gwda . Długość rzeki (nie liczą zalewów) wynosi 7,8 km.

 

 

 

Czytaj więcej...

Rzeka Rurzyca – w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Teren ten stanowi malownicza rynna odpływowa dawnych wód lodowcowych wypełniona torfami oraz mułami i piaskami jeziornymi,
w której znajduje się sześć jezior polodowcowych połączonych rzeką Rurzycą,
wpadającą do rzeki Gwdy w miejscowości Krępsko. Obszar w większości jest porośnięty przez lasy iglaste (67%).
Poza nimi występują tu zarówno naturalne lasy mieszane na stromych zboczach doliny jak i źródliskowe olszyny.
Tylko niewielkie fragmenty obszaru zajęte są przez łąki i inne tereny otwarte.Rurzyca przepływa przez jeziora: Krąpsko Małe, Krąpsko Długie, Trzebieszki, Krąpsko Górne , Krąpsko Średnie, Dąb.

Czytaj więcej...

Rzeka Gwda o długości 145 km, najdłuższy prawobrzeżny dopływ Noteci, wypływa z jeziora Wierzchowo na wysokości 139,4 m n.p.m. Płynąc na południe, uchodzi do rzeki Noteci w miejscowości Ujście na poziomie 48 m n.p.m. Spośród rzek Pomorza Zachodniego posiada największe dorzecze o powierzchni 4943 km2 . Posiada liczne dopływy zasilające Gwdę swymi wodami . Należą do nich: Nizica, Dołga, Czernica, Szczyra, Debrzynka, Płytnica, Rurzyca, Piława i Głomnia . Rzeka Gwda w dużej części została zasiedlona przez Bobry. Jest to dużym urozmaiceniem i jest co obserwować podczas połowów.

Rzeka posiada ogromną różnorodność krajobrazu i przyrody , pola i łąki równiny sandrowej, dalej bór sosnowy z wznoszącymi się nad wodą zalesionymi

Czytaj więcej...