foto1
Jezioro Lachotka
foto1
Jezioro Dąb
foto1
Jezioro Krapsko Długie
foto1
Jezioro Krąpsko Małe
foto1
Jezioro Żwirkowe
Witam na stronie

Jezioro Krąpsko Długie  jest drugim z kolei zbiornikiem w dolinie Rurzycy.Posiada kształt mocno wydłużony w kierunku północno-zachodnim. jego wody zalegają w głębokiej rynnie polodowcowej, której obrzeża przechodzą w strome zbocza porośnięte wysokim lasem sosnowym. W kilku miejscach przecinają je utworzone z bijących źródeł drobne cieki wodne niosące czyste wody (przydatne nawet do bezpośredniego picia) i dobrze natlenione.

Bezpośrednio w dolinie, w wielu jej miejscach rosną piękne olchy i buki. Od strony północnej, częściowo zachodniej i południowo-zachodniej do zbiornika przylegają niewielkie bagna. Same zaś jezioro wolne jest od wodorostów.

Powierzchnia ogólna Krąpska Długiego wynosi 73,55 ha, długość - 2425 m, szerokość- 335, średnia szerokość- 305, długość obrzeża 5862 m, maksymalna głębokość - 15, 1 m, średnia głębokość - 7,6 m, rzędna zwierciadła wody 84,5 m n.p.m.

Jezioro prawie całkowicie pozbawione jest pasa roślinności wynurzonej, niewielkie jej skupiska występują jedynie u wlotu i wylotu rzeki Rurzycy. Podobnie jest z roślinnością zanurzoną. Woda w zbioniku jest czysta o zielonkawym odcieniu. Dno twarde, żwirowo-piaszczyste. Wokół brak jest zabudowań, nie spływają tu więc żadne zanieczyszczenia. Dojazd duktem leśnym, około 200 m od szosy Szwecja-Jastrowie.

W jeziorze Krąpsko Długie występuje głównie: leszcz, płoć, okoń, węgorz, miętus. Trafiają się kilkunastokilogramowe szczupaki karpie. Są też piękne okazy kleni oraz pstrągów potokowych, które w tej czystej wodzie znajdują doskonałe warunki do rozwoju. Krąpskie Długie nie jest akwenem dla wygodnickich. Nie ma tu bowiem miejsc na rozbicie namiotu i zaparkowanie samochodu. Teren jest "dziki", trudno dostępny.