foto1
Jezioro Lachotka
foto1
Jezioro Dąb
foto1
Jezioro Krapsko Długie
foto1
Jezioro Krąpsko Małe
foto1
Jezioro Żwirkowe
Witam na stronie

Zwierzęta wodne musiały wykształcić przystosowania do widzenia w tym specyficznym środowisku.
Soczewka, podobnie jak gałka oczna ryb, jest kulista, co wiąże się z mniejszą refrakcją
(załamaniem) światła w wodzie niż w powietrzu.
Niektóre zwierzęta, jak np. ryba czworook, każde oko mają przedzielone poziomą przegrodą,

górną część soczewki przystosowaną do widzenia w środowisku powietrznym,dolną zaś w wodnym. Ryba ta dostrzega jednocześnie to, co dzieje się nad i pod wodą.