foto1
Jezioro Lachotka
foto1
Jezioro Dąb
foto1
Jezioro Krapsko Długie
foto1
Jezioro Krąpsko Małe
foto1
Jezioro Żwirkowe
Witam na stronie


Pogoda

Prognoza pogody dla wędkarzy.

Czytaj więcej

Albumy zdjęć

Albumy zdjęć. Miejscowości akwenów wodnych i inne,

Czytaj więcej

Doniesienia

Wiadomości Okęgu Nadnoteckiego PZW w Pile

Czytaj więcej

Najwieksza i najmniejsza

Największą rybą na świecie jest rekin wielorybi, który osiąga do 16 metrów długości oraz ciężar do 11 tys. kg (11 ton).

Czytaj więcej

Uchwała nr  63/IX/2018

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 21 września 2018 r.

 

 

w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.

 

 

Na podstawie § 30 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

uchwala:

 

 

 • 1

 

Realizując uchwałę XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego na lata 2017 – 2021 ustanawia postanowienia do składki członkowskiej na 2019 r.:

 

 1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:
 • składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu

             wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,

 • składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,
 • wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
 • wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

 

 • 2

 

 1. Wysokość obowiązującej w 2019 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane   legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
 2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2.

 

 • 3

 

 1. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych, uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 listopada 2018 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 4/II/2018 z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla wędkarzy niezrzeszonych.

Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.

 

 1. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi zawarto porozumienia.

 

 1. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 

 1. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 26 z dnia 29.03.2014 r.

 

 • 4

 

 1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

     Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:

1) rodzaje wód i łowisk,

     2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,

     określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

 

 1. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

 

 • 5

 

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

 

 • 6

 

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

 • 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      Skarbnik ZG PZW                                                                                          Prezes ZG PZW

 

           Jerzy Leus                                                                       Teodor  Rudnik